Uznałem, Rade Radars Г ouverture synthétique-CoVé cartent mainment par the apparareil respitoire inférieur, authre est transmisja le rejet pharyngeal actif dans des seréries de voé riennes supérieures.


Uznałem, Rade Radars Г ouverture synthétique-CoVé cartent mainment par the apparareil respitoire inférieur, authre est transmisja le rejet pharyngeal actif dans des seréries de voé riennes supérieures.

Ponieważ u wielu pacjentów z COVID-19 anosmię, poszukamy w poszukiwaniu na zakażenie SARS-CoV-2 i brak nabłonka węchowego i znajdziemy 5/6 dwóch lat. We wszystkich pięciu, także zanieczyszczonych akumulatorach, ekspresjonaram NRP1 na wysokim poziomie, rozwiniętym ostatnio, rozwijają się neurony węchowe.

To implikujeções

Albo prawdziwe badanie rzuca nowe światło na fakty dwa intrygujące na temat SARS-CoV-2: barwniki książki książkowe standardowe włosy tylko u tych, którzy wyrażają ACE2 na wysokim poziomie. This należy, że polegać na innych czynnikach, aby przyjąć i zakażenie pilhy tak jak inne wirusy. Tak jest również w przypadku NRP1 lub jako czynnik wzmacniający lub taki sam, jak route ACE2-Independent from Engaged w prezentowaniu dwóch górnych mian wirusów.

Ta funkcja NRP może wynikać z jej ekspresji w podwyższonych rozszerzeniach części nabłonka nabłonka i zdolności do przenoszenia cząsteczek przez dwie granice naczyniowe piloc.

Źródło

Odniesienie z czasopisma: Cantuti-Castelvetri, L. i in. (2020). Neuropilin-1 Ułatwia wnikanie komórek SARS-Cov-2 i ich zakaźność. Nauka. DOI: 10.1126 / science.abd2985. “Http://www.news-medical.net/?tag=/Pseudovirus”,”200″,”OK” “” https://www.news-medical.net/news/20201026/2/Italian. Aspx „,„ 200 ”,„ OK ”,„ Niedz 26 października 2020 r. Zdjęcie Kredyt: Design_Cells / Shutterstock

COVID pandemiczny Nadal-19 aktywnie działa w wielu miejscach świata, powodując zintensowanie wyników wyszukiwania w Cellular leków przeciwwirusowych i z szczepionek przeciwko koronawirusowi cięzeł 2-Coyym SARSpoSowi z cięzł 2. Niedawne badanie dotyczy drugiego typu klienta Komorek, neuropilin zwanego, we do wnikaniu Komorek gospodarza gram Późniejszej replikacji.

Rozszczepienie Furin przedstawia peptyd CendR

SARS-CoV-2 należy do tej samej rodziny co SAR-CoV i MERS-CoV, które spowodowały najwcześniejsze wybuchy SAR i MERS. Jest szczególnie SAR-CoV, z których oba są ograniczone przez dziesięć sam komórek gospodarza receptor, enzyme konwertujący angiotensynę 2 (ACE2). Aktywacji w znacznie szerzej i szybszej. Podczas gdy SAR-CoV wykorzystanie dokumentu przez dolne drogi oddechowe, drugi jest przenoszony z aktywnym wydzielaniem z gardła w wydzielinach górnych.

Jedną z najbardziej zaawansowanychobnych zwiększonych możliwości przenoszenia SARS-CoV-2 jest wielozasadowe miejsce rozszczepienia furyny na styku dwóch podjednostek S1wiatery i S2, któtery i S2, któak i Miejsce to nie cena w SAR-CoV, płatność w białku wypustek niektórych innych patogenów zwłaszcza, Eboli, zjadliwych szczepów ptasiej grypy i HIV-1.

To nowe miejsce rozszczepienia może zwiększyć wydajność do wywoływania choroby klinicznej, umożliwiając wirusowi łączenie you z błoną komórkową, umożliwiakanie siekore.

Mógłby również spróbować wytworzyć więcej miejsc catcher na białku końcowym. Kiedy to miejsce jest rozszczepiane przez furynę, na białku wypustki konserwatywną C-końcową sekwencję zawierającą argininę (a czasami zamiast lizynę). Ta sekwencja mierzy normę kończyn C (CendR) oznacza, że ​​można zaangażować i aktywować inny otrzymanych otrzymanych środków końcowych komórek, neuropiliny 1 i 2.

Mikoskopia krioelektronowa przegląd, intere interfejs S sprzedaży1 / S2 jest dostępny do z odbiornikiem.

DDD

Asocjacja Spike-NRP1 wzmacnia wejście komórek wirusowych

Naukowcy ponownili, że pseudowirusy, które eksprymują białko SARS-CoV-2 S, charakteryzują się ich zdolnością do wiązania NRP1, tym samym rejestracji i infekowania komórki gospodarza pod nieć. Zaletą pseudowirusa w tej sytuacji jest to, ume umożliwia dowód przedostania czasu w izolacji od innych etapów cyklu życiowego.https://yourpillstore.com/pl/ Użyli negatywnych pod wzwędem ACE2 i NRP1, które transfekowano plazmidami, aby umożliwić im ekspresję ACE2 z TMPRSS2, transbłonową proteazą serynową lub NRP1.

Gdy wyrażano tylko ACE2, model stały się bardziej podatne na infekcję. Kiedy wyrażano tylko NRP1, poziom infekcji był bardzo niski. Jednak gdy ACE2, TMPRSS2 i NRP1 były pomocne razem, infekcja uległa znacznej poprawie, co popraw, ose ta ostatnia wzmacnia wnikanie części i infekcję.

Hamowanie NRP1 wersja wnikanie króli

Następnie opracowali przeciwciała monoclonalne (mAb) w ramach funkcjonalnego blokowania domeny b1b2 NRP1, która tworzyła się z peptydami CendR. Każde Że z nie może blokować wiązanie i internalizację nanocząstek srebra, uzupełnij każdą peptyd CendR wiązanie Lista NRP1.

Aby obniżyć obniżenie kosztów ACE2, TMPRSS2 i NRP1 spowodowało obniżenie obniżenia ceny ACE2, spowodowało to spadek obniżenia obniżenia wartości ACE2, spowodowało to spadek obniżenia obniżenia wartości ACE2, TMPRSS2 i NRP1. Nigdy nie probowano tego w przypadku komórek pozbawionych NRP1, ale obsługujących ACE2 i TMPRSS2. Ponadto gdy pseudowirus preinkubowany był dla rekombinowanej i głębszego głębszego Domena B1B2 samego NRP1, zanim pozwolił sobie w zakażenie powyższej komórki, nastąpiłaiła Głęboka Głęboka punkawnmi złęboka Głęboka punk, zawnmi złęboka Głęboka zł Głęboka, zawnmi złęboka złęboka punkoka, Głęboka, zawnmi złęboka zł

Używając zmutowanej SARS koronawirus formy-2 nigdy nie może ULEC rozszczepieniu, odkryli, z w rozwiązaniu napraw typu dzikiego nigdy zmutowany wirus wtował miejsce infekcachji WJSuwn Miejsce infekcachji w2 / komórw2 / komórk2 komórka2 / komórkikty2 komórka Miejsu MiejszEw2 / Komórk2. Potwierdza to kopia rozszczepienia furiny w celu wytworzenia peptydu CendR, który może wiązać się z Odbiorca NRP1. Preinkubacja z NRP1-mA dzikb spowodowana spadkiem infekcji typu A lub 40%, ale nie w przypadku zmutowanego czasu.

NRP1 wyrażane w zakażonych komórkach

Naukowcy wykazali również, ZE Specyfikacja sekwencja konca C wytwarzana przez rozszczepienie wypustki w złączu S1 / S2 jest pobierana przez komórki z Ekspresja NRP1 nakym wysokim pokym wy Rzy Pzezom wyskułę do mózgu pozzyRP1 wyskuę zy równieżRowypozyRowyzRowyz Case1 kyyzim pokysokim w komórkach w komórkach badanych myszy. Wskazuje na, jest już na peptyd CendR.

Następnie zwrócili się, przeanalizowaliśmy już początki białek znalezionych w zakażonych komórkach z dwóch źródeł. Jedną z nich są ludzkie komórki nabłonka oskrzeli (HBEC), a drugą komórki odzyskane z serca z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BALF) ciężko chorych z COVID-19. Obaj wykazali podwyższony poziom NRP1. Zakażone komórki w BALF wykazywały również wyższy poziom transkryptów RNA NRP2 i NRP1 w porównaniu z komórkami niezakażonymi.

NRP1 ekspresyjne w neuronach węchowych

Porównując dane dane na temat ekspresji NRP1 i ACE2 w płucach i tkance węchowej ludzi, odkryli, poe poziomy ACE2 wyjątkowo niskie lub prawie niewykrywalne. Przykro mi, że NRP1, jak i NRP2 ulegają ekspresji na wysokim poziomie we wszystkich komórkach tych tkanek, a zwłaszcza w komórkach śródbłonka. NRP1 został również zidentyfikowany w rozwijających się i niedojrzałych neuronach węchowych.

Ponieważ u wielu pacjentów pacjentaciónw z COVID-19 poszukiwanie anosmię, poszukiwali wyszukiwania na zakażenie SARS-CoV-2 w nabłonku węchowym i spotkanieli each w 5/6 “”. We wszystkich pięć piętnących się stanach emocjonalnych NRP1 na wysokim poziomie, jako kapitału za niewystarczające, rozwijające się neuronom węchowym.

Implikacje

Obecne badanie potocznie każdy z intrygujących faktów na temat SARS-CoV-2: preferencyjnie zakażone otwarte nie są te, które wyrażają ACE2 na wysokim poziomie. Oznacz to, ze zależy od innych czynników umożliwiających wejście do komórek i zakażenie, środki jak acon wirusy. Wydaje się, tae rolls ta mierzy NRP1, jako czynnik wzmacniający lub nawet jako niezależną od ACE2 przenikania w różne wysokości mian maksymalnych.

Ta funkcja NRP może wynikać z ich ekspresji na wysokim poziomie na komórkach nabłonka eksponowanych na zewnątrz oraz z ich umiejętności do przenoszenia prowizoryczkny przez granice naczyń, przenek do bz.

Źródło

Odniesienie z czasopisma: Cantuti-Castelvetri, L. i in. (2020). Neuropilin-1 Ułatwia wnikanie komórek SARS-Cov-2 i ich zakaźność. Nauka. DOI: 10.1126 / science.abd2985. “Http://www.news-medical.net/news/20201026/2/French.aspx”,”200″,”OK”, ” Niedziela 26 października 2020 Cr © dit d’amore: Design_Cells / Shutterstock

Pandemic COVID-19 to tournee do beaucoup of Pages du monde, zabawiające skryptów redoublé pour de velopper des antivirals et des vacins against coronavirus 2 (SARS-CoV-2) autorstwa syndrГґme respitoire aigu sĂ © vĂre. Jest to jedna z najnowszych eksploruj ról typu deuxiĂme rĂ © ceptur powierzchni komórek, neuropilin appelĂ ©, dans l’entrĂ © i du viruses dans la cells hĂte et sa rĂ © plication suivante.

Clivage Furina czuje peptydy użytkownika CendR

SARS-CoV-2, więc rodzina, że ​​Radary jest syntezą syntetyczną – CoV i MERS-CoV, wśród przejawów syntezy radaru i syntezy i de MERS. Jest to zasymilowana cząsteczka Г Radary Г pokrycie syntetyczne-CoV, les deux, które są wynikiem pamięci receptorów telefonów, enzymu konwersji angiotensyny 2 (ACE2). Jednak karta bien plus uważana za rable i szybka. Uznałem, Rade Radars Г ouverture synthĂ © tique-CoVĂ © cartent mainment par the apparareil respitoire infĂ © rieur, authre est transmisja le rejet pharyngeal actif dans des serĂ © ries de voĂ © riennes supĂ © rieures.

Łączy ona z dodatkowymi prawdopodobnymi możliwościami przenoszenia SARS-CoV-2 oraz wielką do miejsca rozszczepienia furin polybasique – adiuative surface des deux sous-units S1 i S2, które mają się na prot ine © ine charact © ristique de pointe. Ta strona n’est pas trouvĂ © dans Radars synth utopia synthĂ © tique-CoV, mimo ż e jest produkowana w pointe protéine of autre quelques loty chorobotwórcze, w szczególności Ebola, virulent grippe aviaire tensions, et HIV-1.

Witryna nowego dekoltu peut augmenter pojemność gniazda d’entraĂnerner la maladie clinique en préparant le terrain pour le viruses au dé tonateur avec la membrana cellulaire, de ce fait pozwala na de pre feel the cells et de d terminer.

Pourrait to galement, de plus, prawdopodobnie produkuje plus d’accepteurs de receptor sur la protein de pointe. Kiedy strona ce to fendu par furin, ukazuje sekwencję C-końcowego conomis strony arginine (et temps en temps, lysine au lieu) sur pointe protein. Cette like, jaka jest odpowiedź w regulacji C-extré mité (CendR), która umożliwiła i aktywację innego rodzaju receptora powierzchniowego komórek, neuropiliny 1 i 2.

mikoskopia lektronowa Cryo-é potwierdz, pre plan przylegają ca do S1 / S2 może być przygotowana do wzajemnego oddziaływania récepteur.

DDD

Utrwalenie Spike-NRP1 wzmacnia wnikanie komórek komórek

Pseudowirusy patrz par chercheurs wyrażające ochronę SARS-CoV-2 S dla Capit zaangażują KPR1 oraz prĂ © czują i infekują komórki hĂte faute d’ACE2. Zaleta pseudowirusa z tym samym polega na tym, że była w stanie kontrolować tego wirusa w izolacji od innych stron przez cały okres życia. Komórki ACE2- et de NRP1-ujemne są tutaj używane z plazmidami, aby zezwolić na ekspresję ACE2 z TMPRSS2, chroń się przed transmembranową seryną lub NRP1.

Kiedy ACE2 staje się „eksprymem”, komórki te ulegają zniszczeniu oraz wrażliwe infekcje pomocnicze. Kiedy NRP1 Seul jest tak ściśnięty, le niveau de infekcja to tait three bas. Od tego, kiedy ACE2, TMPRSS2 i NRP1 w zespole „© squeezed tea”, infekcja „tait grand amé liorée, prouvant that ce dernier renforce l’entrée et infekcja viral.

Zahamowanie NRP1 powoduje wejście i wirus

Ma na również wpływ na szybkość monoklonalną antykorpusów (mAb) z blokowania funkcji le domeny b1b2 NRP1, tutaj można uzyskać dostęp z polecenia CendR. Są na jednym z najdroższych przyczepność i integralną reorganización nanocząstek srebra transportując peptyd classique de CendR, pokazując przyczepność NRP1.

Przeciwciała Cet są używane do traiter des cellules przenoszący ACE2, TMPRSS2, et NRP1, et eu commesequence un chute znaczna infekcja dans. Ciecierzyca no pas é vé avec des cells manquant de NRP1 mais portant ACE2 i TMPRSS2. Na zewnątrz, gdy pseudowirusy a to pre-cubé avec le domaine b1b2 recombiné et soluble seoul de NRP1, avant d’étre laissé i infecter la cells ci-dessus i ave une kick marqu © i au leveau de infekcja contre les ré sultats ci- dessus.

U postaci mutanta SARS-CoV-2, którą można zrobić do rozszczepienia, po upewnieniu się, że różnica typem sauvage, wirusem mutanta no pas produit des levelaux2 / TMóPnocjE pnó pnoc1. Ceci wspiera le besoin du furin clivage de produkować peptyd de CendR qui peut gripper à receptor NRP1. Inkubuj z NRP1-mAb, gdy tylko 40% infekcji typu sauvage plus pasywny zmutowany wirus.

NRP1 wylany do zakaźnych komórek jest

Les chercheurs ont jest galement wyjaśnił, sekwencja spécify c-terminal fin tworzony przez pointe protein cleavage – działalność S1 / S2 jest powtórzeniem przez komórki wyrażające © pithansĂĂĂ olfactif de souris, tutaj ujednolicone ciąg jest levée z NRP1. W rzeczywistości, dans ce dernier cas, peptydy to été dobrze trouvé w les neurons et vaisseaux sanguins du beer des souris. Ceci udowadnia, jest peptyd z CendR.

Ils ont alors tourne do zbadânia characte ristiques de jé opublikowany jest sur des proteines trouvé is en cellules infected deux sources. Na est les cells znajduje się pithÉliales bronchiques humaines (HBECs), z których wszystkie są autre est des cells recherchéis du liquid de lavage bronchoalvé olaire (BALF) des patient sévérement mauvais COVID-19. Les deux ont montré a plus grand level de NRP1. Komórki infekują „is dans le BALF ont” © galement montré a de plus haut leveau opisy transkrypcji de l’RNA de NRP1 et NRP2 lat się nigdy nie infekować komórek pomocniczych.

NRP1 wycisnąłem w neuronach węchowych

Porównanie opublikowanych ristiques characté sur l’expression d’ACE2 i NRP1 en poumon et Tissu olfactif chez l’homme, ils ont potwierdzić, è les ACE2 is taient extrémement – inférieur or presque indé tectable.